Política de Privadesa i l’ús de la Web-Site
Protecció de Dades de Caràcter Personal
Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del web site www.camp-de-turia.es, l’empresa titular del qual és OLOLLIR, S.L. disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet. La utilització de la nostra Web li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en aquest Avís Legal. OLOLLIR, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Web Site, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que resulten d’aplicació. Les dades relatives al Titular del present Web Site són:

Raó social: OLOLLIR, S.L.
C.I.F: B-97086227
Residència: Espanya
Telèfons: 962.74.14.81
E-mail: derecho.usuarios@gmail.com
Domicili: C/ Sant Joan de Ribera, 35 Riba-roja de Túria
DOMICILIE A l’efecte de NOTIFICACIONS: C/ Marques de Dosaigües, 12 b-2 Bétera
Dades registrals: Registre mercantil de València en el Tom 6895, Foli 216, Fulla V-77497

Declaracions i ús relacionat amb el Web Site
Declaracions de OLOLLIR, S.L. i limitació de responsabilitat
Aquest Web Site ha sigut elaborat de bona fe per OLOLLIR, S.L. amb informació procedent des de fonts externes i internes. No obstant això, no es garanteix l’exhaustivitat, veracitat, exactitud o actualitat de tota la informació que conté ni, en particular, la utilitat del nostre Web Site per a la realització d’alguna activitat en particular per l’Usuari. OLOLLIR, S.L. declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen hi haver-se de l’ús que els Usuaris fan d’aquest Web-Site i dels seus serveis o continguts.
OLOLLIR, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del seu Web Site i/o dels seus serveis. No obstant això, quan açò siga raonablement possible, OLOLLIR, S.L. advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del nostre Web Site i dels Serveis en ell oferits. En aquest context OLOLLIR, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del nostre Web Site i dels serveis.
Ús correcte dels continguts de la Web per l’Usuari
Tot el contingut disponible en el Web site www.camp-de-turia.es (“Contingut de Propietat Intel·lectual”), són propietat de OLOLLIR, S.L., dels nostres patrocinadors, socis o llicenciadors i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual, per la qual cosa l’Usuari no pot:
a) Emprar els continguts i, en particular, la informació de OLOLLIR, S.L. obtinguda a través del nostre Web Site per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
b) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o açò resulte legalment permés.
c) En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
OLOLLIR, S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Web Site.
Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considere que qualsevol dels continguts ha sigut introduït en el Web Site amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a OLOLLIR, S.L. amb indicació completa i precisa de les seues dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.
Llei Aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el que es disposa en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web. www.camp-de-turia.es.
Política de Privadesa – Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment del que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, OLOLLIR, S.L. l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre Web Site, així com aquelles dades als quals OLOLLIR, S.L., accedisca com a conseqüència de la seua navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del web site www.camp-de-turia.es, seran arreplegats en un fitxer el responsable del qual és *OLOLLIR, S.L., proveïda de CIF B97086227 amb domicili en Sant Joan de Ribera, nº 35 Riba-roja de Túria. OLOLLIR, S.L./camp-de-turia.es; C/ Marques de Dosaigües, 12 b-2 Bétera, adreça on podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, en els termes i condicions previstos en la normativa actual. El no emplenament dels camps obligatoris que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tindre com a conseqüència que OLOLLIR, S.L. no puga atendre a la seua sol·licitud. Les finalitats de la recollida de les seues dades personals són les que particularment s’indiquen en cadascuna de les pàgines on aparega el formulari de registre electrònic.
Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran utilitzats per a atendre les seues sol·licituds d’informació, així com informar-lo sobre noves activitats, productes i serveis de OLOLLIR, S.L.
OLOLLIR, S.L. no cedeix les dades arreplegades en aquesta web a tercers.
El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seues dades en el corresponent formulari ha manifestat la seua voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consent així mateix al fet que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
En el cas que ens facilite dades de caràcter personal de terceres persones declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquests, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seues dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els seus drets, així com de les dades identificatives de OLOLLIR, S.L., en els termes i condicions ací establits.
OLOLLIR, S.L. es compromet a tractar les seues dades de forma absolutament confidencial i exclusivament per a les finalitats indicades. OLOLLIR, S.L. l’ informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguen de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot açò de conformitat amb el previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.