Les obres de restauració de la torre de l’Ermita estan pràcticament acabades

Les obres de restauració de la torre de l’Ermita estan pràcticament acabades. La nova Il·luminació configura un nou paisatge de l’emblemàtic calvari. Aquesta obra continúa amb la línia de posar en valor el patrimoni monumental com a recurs turístic i que es podrà visitar pròximament. D’època andadalusí, aquest és un monument que forma part de l’estructura…

Loriguilla publica la consulta pública de la Modificació del Pla Parcial del sector I-11 de Loriguilla

L’Ajuntament de Loriguilla ha publicat en el Tauler d’edictes i en el Portal de Transparència la consulta pública per el termini de tres mesos per a recaptar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la modificació puntual de l’ordenació detallada del pla parcial del sector I-11 que acompanya a la…