Compromís-MoVe explica el tractat ahir en la comissió sobre les Carrasses de Llíria

Si aquest matí hem publicat un comunicat en el qual l‘Ajuntament de Llíria afirmava que “tots els grups polítics han aprovat per unanimitat en una comissió extraordinària la concessió demanial d’un terreny dotacional per tal de construir una subestació elèctrica a la zona industrial” de les Carrasses, ara Compromís-Move desmenteix que “ahir es votara i s’aprovara…

El Ayuntamiento de Llíria impulsa la puesta en marcha del Polígono de Carrasses

El alcalde de Llíria, Manolo Civera, ha anunciado esta tarde que “se ha llegado a un acuerdo para poder poner en marcha el Polígono de Carrasses con los suministros energéticos necesarios”. Todos los grupos políticos han aprobado por unanimidad en una comisión extraordinaria la concesión demanial de un terreno dotacional con el fin de construir…

Llíria aprova l’elaboració d’un Pla Municipal d’instal.lacions esportives

Al darrer plenari de l’any la coalició Compromís-MoVe va proposar la creació d’un grup de treball per elaborar un “Pla Municipal d’Instal·lacions Esportives” que compte amb tècnics i entitats esportives, on es reflexen les directrius a seguir els pròxims anys en aquesta matèria, responent a les necessitats esportives del nostre municipi. La necessitat d’organitzar periòdicament consells…